A&K Sandstein

Piaskowiec, artystyczna obróbka piaskowca

Co to jest piaskowiec?

Piaskowiec to drobnoziarnista, zwięzła skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów innych skał i minerałów o średnicy 0,063-2 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego lub żelazistego. Przyjmuje różne zabarwienia od szarego po żółte, czerwone, brązowe i białe.

Ze względu na skład mineralny szkieletu ziarnowego wyróżnia się piaskowce kwarcowe, arkozowe (zawierają znaczne ilości skaleni) i lityczne (zawierają okruchy różnych skał). Ze względu na obecność drobnoziarnistej masy wypełniającej (matrix) - na arenity („czyste” piaskowce) i waki (zawierają znaczne ilości frakcji mułowcowej).

W Polsce z piaskowców zbudowane są niektóre partie Sudetów, przede wszystkim Góry Stołowe, a także niewielkie części Pogórza Izerskiego, Pogórza Kaczawskiego, Gór Kaczawskich, Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych, Gór Bystrzyckich oraz Kotliny Kłodzkiej, prawie całe Beskidy, czyli Karpaty Zewnętrzne oraz Podhale, Kotlina Zakopiańska i niewielkie skrawki Tatr, a także spore partie Gór Świętokrzyskich i ich otoczenia.

Piaskowce są zwykle relatywnie miękkie i łatwe w obróbce, zwłaszcza tuż po wydobyciu, natomiast po wyschnięciu twardnieją. Z tego względu od wieków są stosowane w budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub zdobniczy.

Formacje skalne złożone w przeważającej części z piaskowca są porowate, co pozwala na perkolację (przesączanie) i zatrzymywanie dużych ilości wody. Z tego względu mogą być wykorzystywane jako efektywne filtry oczyszczające wodę z zanieczyszczeń.

 Źródło: Wikipedia.pl

 

Obróbka piaskowca krok po kroku:

Dział w przygotowaniu...

 

Naturalne rzeźby z piaskowca:

Poniżej pragniemy Państwu zaprezentować kilka ciekawych miejsc z dolnego śląska oraz okalic w których znajdziecie naturalne rzeźby z piaskowca wykonane przez Matkę Naturę.

Gorzeszowskie skałki

 Gorzeszowskie Skałki lub Głazy Krasnoludków (538 m n.p.m.) – skupisko skał piaskowcowych na północnej krawędzi Zaworów w Górach Stołowych, w Sudetach Środkowych, w południowo-zachodniej Polsce (województwo dolnośląskie).

 Położenie 

 Gorzeszowskie Skałki położone są w obrębie Rezerwatu przyrody Głazy Krasnoludków na północnej krawędzi Zaworów, na zboczu zalesionego wzniesienia, nad potokiem Jawiszówka w północnym krańcu Gór Stołowych, 2 km na południowy wschód od Gorzeszowa.

 Opis

 Jest to zgrupowanie skał piaskowcowych wieku górnokredowego na północnej krawędzi Zaworów, o wysokości od 5 do 17 m. Ciągnie się w lesie na długości 1,2 km i zajmuje pas o średniej szerokości 150 m. Powstały na krawędzi progu strukturalnego, który wskutek długiej erozji potoku Jawiszówka został zniszczony, a dalsze wietrzenie w odporniejszych partiach piaskowca wykształciło formy obrazujące: postacie, maczugi, skalne ściany, wieże, grzyby, ambony i zwierzęta. Formy skalne poprzecinane są wąskimi szczelinami i małymi labiryntami utworzonych w piaskowcach i marglach, a dodatkowo wyżłobione wodą.

 Źródło: Wikipedia.pl

Adršpašskoteplické skály

  Adršpašskoteplické skály (także Adršpašsko-teplické skály, niem. Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt) – masyw górski w Sudetach Środkowych, w Czechach, będący fragmentem Gór Stołowych (czes. Broumovska vrchovina), na południe od Kotliny Broumovskiej, w pobliżu miasteczka Teplice nad Metují oraz wsi Adrszpach (czes. Adršpach), w północno-wschodnich Czechach.

Masyw zbudowany jest z górnokredowych piaskowców.

Cały teren masywu leży w granicach rezerwatu przyrody o nazwie „Národní přírodní rezervace Adršpašskoteplické skály". Tereny te stanowią znaną atrakcję turystyczną. Miasta skalne znajdujące się w masywie są jednym z najbardziej znanych piaskowcowych terenów wspinaczkowychna świecie.

 Opis

 Adršpašské skály, Adrszpaskie Skalne Miasto (czes. Adršpašské skály, niem. Adersbacher Felsenstadt) znajdują się w północno-zachodniej części masywu, w pobliżu wsi Adrszpach. Są to unikalne bloki piaskowcowe powstałe, podobnie jak pasmo Gór Stołowych w wyniku nierównej odporności skał na wietrzenie, które wymodelowała woda, mróz i wiatr.
Jednolita płyta piaskowca została podzielone licznymi kanionami, dolinami i szczelinami na szereg fragmentów. Całość porośnięta jest lasem z licznymi gatunkami górskiej i podgórskiej fauny i flory. Na terenie Adrszpaskich skał znajdują się dwa górskie jeziorka na różnych poziomach, przez które przepływa rzeka Metuje tworząc dwa wodospady.
Między labiryntami form skalnych przebiega płatna trasa turystyczna nie wymagająca żadnej wprawy przy chodzeniu po górach, składająca się z wygodnych schodków, poręczy, drabin i miejscami sztucznie wybudowanych chodników i platform. Wychodzenia poza tę trasę jest dozwolone wyłącznie dla osób posiadających specjalne zezwolenie (pracowników rezerwatu, naukowców i wspinaczy).
Wiele skał posiada własną nazwę jak: Głowa cukru, Kochankowie czy Starosta i Starościna itd. Obszar został objęty rezerwatem przyrody. Jest bardzo cenny nie tylko ze względów geologicznych i geomorfologicznych, lecz także pod względem różnorodności fauny i roślinności.

Źródło: Wikipedia.pl

 Góry Stołowe

  Góry Stołowe (332.48; niem. Heuscheuergebirge, czes. Stolové hory, dawn. Hejšowina) – masyw górski w Sudetach Środkowych, na styku z Sudetami Wschodnimi. Wypiętrzone przed 30 milionami lat są jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych. Płyty z górnokredowych piaskowców ciosowych ułożone są poziomo – stąd nazwa gór, bo płaskie jak stół. Zachodnia część Gór Stołowych leży na terenie Czech i nosi nazwę Wyżyna Broumovska (czes Broumovská vrchovina). Południowo-zachodni skraj pasma w okolicach Mieroszowa – Gorzeszowa – Krzeszowa – Chełmska – Okrzeszyna nosi nazwę Zaworów. W 1993 na terenie Gór Stołowych utworzono Park Narodowy Gór Stołowych.

 Opis

 Góry Stołowe stanowią centralną część niecki śródsudeckiej. Obejmują też niewielkie fragmenty granitoidowej jednostki Kudowy-Olešnic oraz metamorfiku orlicko-kłodzkiego (tu: bystrzycko-orlickiego). Największy obszar w Górach Stołowych zajmują górnokredowe (cenoman, turon, koniak)skały osadowe niecki śródsudeckiej, w północno-zachodniej części leżące prawie poziomo, w północno-wschodniej zapadające lekko ku południowi. Skały te tworzą sześć kompleksów skalnych, są to (od dołu):

- piaskowce ciosowe dolne (cenoman)

- piaskowce glaukonitowe (cenoman)

- margle ilasto-piaszczyste z wkładkami piaskowca ciosowego (turon dolny lub cenoman - turon)

- margle ilaste (turon)piaskowce ciosowe górne (turon górny - koniak)

Na linii Polanica-Zdrój – Batorów – Karłów – Ostra Góra (wzdłuż osi głównej gór) biegnie uskok tektoniczny – część płyty po południowej stronie uskoku zrzucona jest o ok. 40 m.

U północnych podnóży występują czerwone piaskowce, mułowce i zlepieńce permskie. Po stronie czeskiej oraz w Zaworach na utworach permskich zalegają niezgodnie czerwone piaskowce triasowe. Część południowa zbudowana jest z karbońskiego czerwonego granitu oraz ze starszych skał metamorficznych – łupków łyszczykowych, fyllitów oraz niewielkich wkładek amfibolitów i marmurów (wapieni krystalicznych), gnejsów.

Źródło: Wikipedia.pl